Produkter

Vi binder snabbt och förmånligt in slutarbeten, kunskapsprov, diplom-, licensiat-, ingenjörs-, och pro-graduarbeten. Vi utför reparation av slitna och söndriga böcker med yrkeskunskap och med aktning om traditionella arbetsmetoder. Du kan komma och visa Din bok och begära ett kostnadsförslag på reparationen. Våra bokbinderitjänster kan utnyttjas mångsidigt. Vi kan exempelvis binda in Dina tidningsårgångar i prydliga pärmar. Vi utför även mindre namningstryck på läderpärmar.

Kopiering och digitryck

Kluutti erbjuder kopierings- och tryckeritjänster i samband med eller exklusive inbindningsarbeten. Små upplagor med litet sidantal får Du medan Du väntar eller under samma dag. Vi kopierar/trycker på A4 och A3 pappersstorlekar med Xerox 2400x2400 dpi noggrannhet.

Som papper använder vi 80 g/m2 vitt arkiveringsdugligt papper. Även självbetjäningsmaskiner står till våra kunders förfogande. Hos oss kan Du skriva ut dokument i pdf-format i svartvitt eller färg. Konvertera Dina dokument till pdf-format genom att installera PrimoPDF-programmet gratis.

Beställningsanvisning

Att beställa inbindning av en bok hos oss är enkelt.

1.) Leverera bokens material till oss.

Du kan leverera materialet på optisk media, minnepinne (usb-stick) eller per e-post i pdf-format och överlåta tryckandet till oss. Du kan även leverera ditt arbete färdigt utskrivet i önskat antal exemplar. Observera dock att sidor utskrivna med bläckskrivare inte är arkivdugliga. Kontrollera sidföljden innan Du lämnar in arbetet. Du kan även skicka in Ditt arbete till oss per post. Paket bör levereras till oss, närmare uppgifter får Du på posten. Bifoga uppgifter om namn, adress, telefon, pärmmaterial och -färg, antal färdiga böcker och pärmtext. Du kan även ange när Du önskar att Ditt arbete är färdigt.

2.) Välj pärmmaterial.

Pärmmaterial för böcker inbundna i hårda pärmar finns att välja mellan konstläder, tyg eller läder.

Konstlädret är lättskött och hållbart. Tyg- och läderpärmar ger ett mer värdefullt intryck. Till tygpärmar kan även kombineras läderrygg och läderhörn. Du kan t. ex. skapa stiliga gäst- och festböcker med vackra läderpärmar. Vi binder också in böcker i mjuka pärmar, till dessa kan Du välja antingen kartong eller genomskinlig plastfolie.

3.) Välj pärmens färg.

Konstläderpärmar har många färgalternativ. Bekanta Dig med urvalet färger på förhand på våra websidor. Tygpärmar kan också erhållas i flera olika färger; bl.a. svart, röd, gul, brun, grön eller blå. Färgmodeller finns till påseende i vår kundbetjäning. Du kan även bekanta Dig med olika läroinrättningars och studielinjers färgbestämmelser på våra websidor. Till böcker med mjuka pärmar kan Du själv välja färg ur det urval som finns tillgängligt. Du kan även skaffa pärmkartongen själv om Du önskar.

4.) Pärmtexten.

På diplomarbeten trycks oftast namn och årtal på ryggen. Typsnitt och textstorleken bestäms av ryggens tjocklek. På ryggar mindre än 5 mm (ca. 30 sidor) kan tryckas endast med specialteknik. På frampärmen kan man trycka t.ex. bokens titel, förutsatt att antalet tecken inte är för stort.

5.) Välj leveranssätt.

Du kan avhämta arbetet hos oss eller vi kan skicka det till önskad adress per postförskott. Då Du avhämtar Ditt arbete hos oss kan Du betala kontant eller med bank-/kreditkort.

Färgmodeller

Välj konstläderpärmarnas färg från dessa modeller. Färgerna är dock endast riktgivande och motsvarar inte fullständigt de riktiga färgerna. Vid beställning av slutarbete, glöm inte att kontrollera läroanstaltens krav beträffande färg.
(Färgmodeller)

Läroanstalternas bestämmelser

Läroanstalterna och studielinjerna har definierat färg- och textbestämmelser för slutarbeten. Kontrollera Din läroanstalts krav ur tabellen.
(tabell över skolornas färgkoder)

Nätbeställning

Beställ inbindning och tryckning av Ditt slutarbete enkelt genom att fylla i detta formulär. Vi trycker och binder in Ditt arbete och levererar Din beställning per post inom två arbetsdagar. Postavgift tillfogas priset. Du kan även avhämta böckerna själv.

 
 
 
 

tilaa tasta se

tilaa tasta alabanneri se

Bokbinderi Kluutti Ab

Datacity
Lemminkäinengatan 14-18 C,
20520 Turku
Telefon 02 251 3013
E-post [email protected]
www.kluutti.fi

Öppethållning: måndag-fredag 10-16.

Från 6.Aug: måndagar–torsdagar 9.00–17.00
ja fredagar 9.00–16.00